Sök "baby"

 1. Svarta Fårets Mysteriestickning del 12


  Välkomna till sista delen av Svarta Fårets mysteriestickning. Idag presenteras ett mönster till en liten mössa i baskerliknande modell som matchar koftan. Till skillnad mot föregående delar så stickas denna runt runt= inga aviga maskor stickas

  Läs mer »
 2. Svarta Fårets Mysteriestickning del 11

  Originalvarianten:
  Då var det dags för monteringen!

  Sy axelsömmarna.
  Sy i ärmarna. (Detta kan vänta till sist om du tycker det blir otympligt att sticka halsöppningen och framkanterna med ärmarna monterade)

  Halsöppning och Framkanter
  Plocka upp ca 83 m med fg 1, st 2½, längs halsöppningen. Sticka 7 v resårst: X 1 rm, 1 am X. Maska av alla m. Plocka upp 78  m längs vänster framkant med fg 1, st 2½. Sticka 7 v resårst X 1 rm, 1 am X. Maska av alla m. Plocka upp 78  m längs höger framkant med fg 1, st 2½. Sticka resårst X 1 rm, 1 am X. Efter 3 v, sticka knapphål enl följ (i resårst): kantm, sticka 3 m, maska av 2 m, X sticka 15 m, maska av 2 m X, repetera från X till X ytterl  3gr, sticka 3 m, kantm. Följ v, sticka resårst och lägg upp 2 m vid varje avmaskning. Sticka ytterl 2 v resårst. Maska av alla m. Sy i 5 knappar.

  Nu är din lilla kofta klar, och passar till en liten krabat runt 9 månader!

  Läs mer »
 3. Svarta Fårets Mysteriestickning del 10

  Originalvarianten:
  Nu skall vi sticka ärmarna! :-)
  Hela ärmarna stickas med fg 1 förutom de 12 första varven efter resåret som stickas enligt färgerna på v 12-23 på diagrammet.

  Ärmar: Lägg upp  50 m med fg 1, st 2½ och sticka 8 v resårst: X 1 rm, 1 am X. Byt sedan  till st 3, sticka slätst och minska 4 m jämnt fördelat över 1:a v, genom till sticka 2 m tills, 4 ggr. Det finns nu  46 m på stickan. Efter 8 v, öka 1 m i var sida av arb. Öka 1 m i var sida av arb, vart 8:e v, ytterl  6 ggr. Det finns nu 60 m på stickan. Sticka till ärmen mäter  19 cm. Maska av för ärmhålet i början av båda v, 1 gång 3 m. Sticka de första 2 m och de sista 2 m tills varje v, 6 ggr. Sticka de första 2 m och de sista 2 m tills vartannat v, 3 ggr. Sticka de första 2 m och de sista 2 m tills varje v, 4 ggr. Maska av i början av båda v, 1 gång 3 m och 1 gån

  Läs mer »
 4. Svarta Fårets Mysteriestickning del 9

  Originalvarianten:
  Nu är det dags att sticka klart framstyckena!

  Fortsätt enligt diagrammet från där du slutade och sticka framstyckena såhär:

  Sticka de 2 m mot ärmhålet tills varje v,  2  ggr. Sticka de 2 m mot ärmhålet tills, vartannat v, 2  ggr. Sticka de 2 m mot ärmhålet tills, vart 4:e v, 1 ggr. När arb mäter 26 cm, börja maska av för halsringningen. Maska av 6 m i början av nästa v som startar från mitt fram. Sticka 1v. Maska av 3 m i början av följ v. Sticka de 2 m mot halsöppningen tills, varje v,  4 ggr. Sticka de 2 m mot halsöppningen tills, vartannat v, 2 ggr. När arb mäter 31 cm, maska av  7  m från axelns sida. Sticka 1 v. Maska av de rest  7  m. Sticka andra sidan lika men motsatt håll.

  Fäst trådar och lägg styckena enl mått mellan fuktiga dukar.

  Läs mer »
 5. Svarta Fårets Mysteriestickning del 8

  Nu är det dags för åttonde delen på Svarta Fårets mysteriestickning.


  Originalvarianten: 
  Fortsätt med bakstycket.

  Du har 62 m på stickan.
  Börja om från Varv 1 enligt mönsterdiagrammet samtidigt som du följer stickinstruktionerna nedan:

  När arb mäter ca 29 cm, maska av de mittersta 28 m. Sticka de 2 m mot halsen tills, varje v, 3 ggr. När arb mäter  31 cm, maska av 7 m från axelns sida. Sticka 1 v. Maska av de rest  7  m. Sticka andra sidan lika men motsatt håll.

  Förtydligande:
  När det gäller diagramavläsning (tex hjärtanen) så har vi läst av diagrammet på samma sätt som tidigare. Detta medför att hjärtanen inte kommer exakt ovanför hjärtanen nedanför.

  OBS! Detta kräver lite vana att kombinera flerfärgsstickning/diagramläsning/minskning. Om du tycker att det är för svårt att få till detta,  så sticka tex varv 24-29 på diagrammet ("evighetssym

  Läs mer »
 6. Svarta Fårets Mysteriestickning del 7

   Då är det dags för del 7 på Svarta Fårets mysteriestickning!

  Originalvarianten:
  Fortsätt med bakstycket.

  Fortsätt att sticka mönsterstickning, enl diagrammet v 59-68 samtidigt som du följer stickinstruktionerna nedan från v 59.

  v 59: 66 m
  v 60: Sticka de 2 m mot ärmhålen tills
  v 61-63: 64 m
  v 64: Sticka de 2 m mot ärmhålen tills
  v 65-68: 62 m

   
   
                                                        Bakstycket (f
  Läs mer »
 7. Svarta Fårets Mysteriestickning del 5

  Då var det dags för del nummer fem på Svarta Fårets Mysteriestickning! :-)
  Här förekommer det tre färger igen på ett och samma varv. Om man vill så kan man hålla sig till två färger, vilket vår nybörjare gjorde (ni ser bilden längst ned)


  Originalvarianten:
  Du har 148 m på stickan. Fortsätt att sticka mönsterstickning efter kantm, enl diagrammet v 42-50.

   
  MÖNSTERDIAGRAM till original & nybörjarvariant
  Sticka mönster efter kantm. Sticka slätstickning, förutom på gråmarkerade varv. De stickas med am från räts eller med rm från avigs.
  Läs mer »
 8. Svarta Fårets Mysteriestickning del 4

  Då var det dags för fjärde delen i Svarta Fårets mysteriestickning.

  Fortsätt gärna att lägga ut bilder i Facebookgruppen  Svarta Fåret KAL och/eller hashtagga #svartafåretkal på Instagram. Otroligt kul att se alla färgvarianter!

  Tips: Fäst lösa trådar allt eftersom om du inte vill ha kvar det arbetet till slutet ;-)

  Originalvarianten:
  Du har 148 m på stickan. Fortsätt att sticka mönsterstickning efter kantm, enl diagrammet v 32-41.

  MÖNSTERDIAGRAM till original & nybörjarvariant
  Sticka mönster efter kantm. Sticka slätstickning, förutom på gråmarkerade varv. De stickas med am från räts eller med rm från avigs.
  Läs mer »
 9. Förklaring till diagrammet på mysteriestickningen

  Hej!
  Vi har fått en del frågor ang diagrammet, då man ej riktigt fått antalet maskor att stämma.
  För att försöka underlätta och förtydliga diagrammet har vi här gjort en förklaring till upprepningen och totala antalet maskor på varvet. Hoppas att detta är till hjälp :-)

  Man läser av diagrammet från höger till vänster på de räta varven och upprepar diagrammet så långt det går mellan de två kantmaskorna. Så de två sista m innan kantmaskan stickar du enligt de två första rutorna på en rapport.  Förtydligande till diagram Originalvarianten

   
  Förtydligande till diagram Nybörjarvarianten

  Läs mer »
 10. Svarta Fårets Mysteriestickning del 2

  Då stickar vi vidare :-)

  Originalvarianten:
  Du har nu 148 m på stickan. Fortsätt att sticka mönsterstickning efter kantm, enl diagrammet v 12- 23.


  MÖNSTERDIAGRAM till original & nybörjarvariant
  Sticka mönster efter kantm. Sticka slätstickning, förutom på gråmarkerade varv. De stickas med am från räts eller med rm från avigs.  Nybörjarvarianten:
  Fortsätt att sticka mönsters
  Läs mer »
^Topp Copyright © Svarta Fåret. All rights reserved.